Kelan tarjoamat Sydän-kuntoutuskurssit

Kuntoutuskeskus Kankaanpää

SYDÄN-kuntoutuskurssi on Kelan tarjoama ryhmämuotoinen kuntoutus aikuisille, joilla on todettu sepelvaltimotauti. SYDÄN-kuntoutuskurssilta saat tukea oman hyvinvointisi, terveytesi ja elämänlaatusi edistämiseen, jotta voit elää mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutuskurssille voit hakea, jos sinulla on diagnosoitu sepelvaltimotauti ja olet yli 18-vuotias – yläikärajaa ei ole. Voit olla työelämässä tai poissa työelämästä.

Kuntoutuskurssilta saat monipuolisesti tukea ja keinoja omassa arjessa esiintyvien haasteiden hallintaan. Kurssilla löydetään omia vahvuuksia ja voimavaroja sekä vahvistetaan kykyä ja halua osallisuuteen omassa elämässä. Ryhmässä huomaat, ettet ole yksin sydänsairauden mukanaan tuomien haasteiden kanssa.

Lue lisää https://www.kuntke.fi/sydan-kuntoutuskurssi/

Kunnonpaikka

Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä sekä kuntoutujan että hänen omaisensa, kykyä hahmottaa sairauden aiheuttama kokonaistilanne sekä tuen tarve, jotta voitaisi edistää kuntoutujan kuntoutumista.

Kuntoutus kestää yhteensä 15 vuorokautta, joka jakautuu kolmeen viiden päivän mittaiseen jaksoon. Kurssi toteutuu yhteensä noin yhdeksän kuukauden aikana. Omainen osallistuu kurssin toteutukseen osan aikaa. Omaiset osallistuvat kuntoutukseen yhteensä kahden vuorokauden ajan ensimmäisen jakson lopussa.

Lue lisää https://kunnonpaikka.com/fi/kuntoutusta-kunnonpaikassa/sydansairaudet